text.skipToContent text.skipToNavigation

Kullanım Şartları ve Gizlilik

Web Sitesi içeriği ve Fikri Mülkiyet Esasları

Bu sitedeki tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Brisa A.Ş.)’ye aittir. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun Brisa A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde ve/veya yabancı dilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik (tahrifat)yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Ancak, bu sitede duyurulan/açıklanan tüm haklar saklı kalmak kaydıyla, kullanıcılar, kendi özel bilgisayarlarına kar amacı ve ticari amacı olmaksızın sadece kişisel gerekçelerle sistemden bilgi indirebilirler. Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu site içeriğinde yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge kısmen de olsa hiçbir şekil ve surette satılamaz, kiralanamaz veya herhangi bir kar amacıyla dağıtılamaz. İnternet aracılığıyla Brisa A.Ş.’ye ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukuku vesair mevzuattan doğan/doğacak tüm hak ve yetkileri Brisa A.Ş.’ye geçecektir.

Bağlantı

www.lastik.com.tr sitesindeki bağlantılar başka sitelere götürebilir. Site yönetimi ve Brisa A.Ş., bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiçbir sorumluluk üstlenmez; Site yönetimi ve Brisa A.Ş. bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir ve bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğan/ doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

Uyuşmazlık

Bu sitede, işbu kullanım hakları ile ilgili olarak belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler Brisa A.Ş.’nin doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaklardır. İş bu site kullanım haklarının uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Mer’i mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili mercii İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Çerez Kuralları

Lastik.com.tr internet sitesini kullanarak, Lastik.com.tr Çerez Kuralları’na rıza göstermiş olmaktasınız. Lastik.com.tr, bu kuralları herhangi bir zamanda değiştirme, kurallara ekleme yapma veya kuralların bazı kısımlarını çıkarma hakkını saklı tutmaktadır. Lütfen güncelleme ve değişiklikler için bu sayfayı düzenli aralıklarla ziyaret ediniz. Bu çerez kurallarında yapılan değişikliklerin ardından Lastik.com.tr internet sitesinin kullanılmaya devam edilmesi, bu değişikliklerin de tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelmektedir.

Çerez nedir?

“Çerez”, bir siteyi ziyaret ettiğinizde bu site tarafından oluşturulan ve bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda tutulan küçük bir metin dosyasıdır. Birçok internet sitesinde olduğu gibi çerezleri, tercihleriniz vb. bilgileri hatırlama yoluyla site deneyiminizi arttırmak için kullanmaktayız.

Çerezler sadece oluşturuldukları internet siteleri tarafından okunabilmektedir.

Lastik.com.tr nasıl çerez kullanır?

Lastik.com.tr internet sitesinde üç tip çerez kullanılmaktadır:

Analiz çerezleri

Lastik.com.tr sitesini ziyaret ettiğinizde, web analiz yazılımı siteyi daha önce ziyaret edip etmediğinizi belirlemek için anonim bir çerez yaratır. Bu tip çerezler, sitemizi ziyaret eden kişi sayısı, bu kişilerin coğrafi konumu ve hangi sayfaları görüntüledikleri konusunda bize bilgi vermektedir. Bu bilgiyi, sayfalarımızın nasıl performans sergilediklerini görmek ve bu sayfaları nasıl geliştirebileceğimizi belirlemek için kullanırız.

Analiz çerezleri sadece istatistiksel veri toplamak için kullanılmakta olup, bireylerin kimliklerini belirlemek için kullanılamazlar.

Site performansı çerezleri

Bazı çerezler, sitemizde etkileşim halinde bulunduğunuz araçlar ve özellikler ile ilgili tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır.

Bu çerezler herhangi bir kişisel bilgi toplamamaktadır.

Coğrafi hedefleme çerezleri

Bulunduğunuz bölge ile alakalı içeriği görüntüleyebilmeniz için coğrafi hedefleme çerezleri kullanmaktayız. Bu çerezler, sayfamıza hangi coğrafi bölgeden geldiğinizi belirlemek üzere internet tarayıcınızın bilgilerini kullanır.

Çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir miyim?

İnternet tarayıcınızı yapılandırmak suretiyle tüm internet siteleri ya da belirli internet siteleri için çerezlerin kabul edilmesini önleyebilirsiniz.

Aşağıdaki linkler, belli başlı internet tarayıcılarının çerez ayarlarını nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır. Tarayıcınızın Yardım menüsünden de bilgi alabilirsiniz.

Gizlilik Sözleşmesi

Legal Disclaimer (Yasal Uyarı)

1. Kullanıcı Kişisel Bilgileri

Kullanıcılar, www.lastik.com.tr web sitesi üzerinden talep açılması için isim, mobil ve sabit iletişim bilgileri, e-posta adresi, talep konusu mal ve/veya hizmetin ifasının geçekleştirilmesinin talep edildiği yer, talep konusu malın teslimi ve firma tarafından tanzim edilen faturanın ibrazı karşılığında yapılacak olan ödemenin türü, araç bilgileri gibi konularda www.lastik.com.tr yönetimine ve Firmaya doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Söz konusu bilgiler çağrı merkezi ve firma arasında iletişim, şirket içi gereksinimler ve hukuki açıdan ihtiyaç duyulan haller için kullanılabilir. Kullanıcıların kişisel bilgileri burada belirtilen konular dışında hiçbir gerekçe ile üçüncü kişiler ile ticari menfaat için veya başkaca bir sebeple paylaşılamaz veya satılamaz.

2. Kullanıcı e-posta adresi

Kullanıcıların www.lastik.com.tr web sitesine üye olmak için bilgisini verdikleri e-posta adresleri yalnızca lastik.com.tr sistemine dahil olan firma ve www.lastik.com.tr yönetimi tarafından online iletişim, promosyon bilgilendirmeleri, kullanıcı tarafından açılan taleplerin teyidi veya taleplerin sisteme katılmış olan firma tarafından karşılanamaması ya da başkaca problemlerin vuku bulduğu hallerde kullanıcıları bilgilendirmek amaçlı kullanılabilir. E-posta adresi bilgisinin www.lastik.com.tr kullanıcısı olmak için paylaşılması mecburidir. www.lastik.com.tr kullanıcıların e-posta bilgisini mevzuata aykırı şekilde kullanmayacağını taahhüt eder.

3. Kişisel verilerin güvenliği

www.lastik.com.tr sitesi üzerinde kullanıcı kimliğine hukuki anlamda gerçek kişiler ve tüzel kişiler sahip olabilirler. Kişilerin www.lastik.com.tr web sitesi üzerinde site yönetimi ve sisteme katılan firmalar ile paylaşmış oldukları kişisel veriler gizlidir. Kişisel veriler www.lastik.com.tr üzerinden açılan taleplerin ifası, www.lastik.com.tr site yönetimince yürütülecek olan pazarlama faaliyetleri ve reklamlar, promosyonlar, web sitesi ve firmalar için yapılacak analiz ve incelemeler, destek faaliyetleri, yasanın veya mahkeme kararlarının emrettiği durumlar haricinde kullanılamaz, üçüncü kişiler ile paylaşılmaz veya üçüncü kişilere ticari menfaat veya başkaca bir sebeple satılmaz. www.lastik.com.tr web sitesi yönetimince yürütülecek olan pazarlama faaliyetleri ve reklamlarda kişisel verilerin kullanılması ancak söz konusu verilerin anonimleştirilmesi sonucu mümkün olacaktır. Bu sebeple doğrudan kişinin kimliğinin ifşasını sağlayacak bilgiler (açık adres, telefon numarası, ad ve soyad) pazarlama ve reklam faaliyetlerinde doğrudan kullanılmaz.